145
producentów
3.800
dystrybutorów
4.600
użytkowników
360.000
raportów /mies.
1,7
dla raportu
100
udanych projektów
1-3
na wdrożenie
Nasze produkty
 • artyku?y do piel?gnacji cia?a
 • farmaceutyka
 • AGD
 • wyroby mleczarskie
 • artyku?y spo?ywcze
 • s?odycze i przek?ski
 • artyku?y do piel?gnacji domu
 • kosmetyki
 • materia?y budowlane
 • od?ywki dla dzieci
 • herbata, kawa
 • napoje bezalkoholowe
Pracujemy w Rosji, Ukrainie, Kazachstanie, Bia?orusi, Mo?dowie, ?otwie, Litwie, Estonii, Polska, Gruzji, Armenii, Azerbejd?anie, Uzbekistanie, Kirgizji, Tad?ykistanie, Turkmenistanie, Mongolii, Bu?garii.
Nasza Ekipa
Andrzej Todoszczenko
Partner
Andrij Kostiuk
CEO
Ruslan Arinov
Country Manager Kazachstan
Sergij Lewachin
Dyrektor obsługi klienta SPOT2D
Maksym Feduch
Kierownik projektu SPOT2R
Kirill Leonov
Partner
Współpraca
Ukraina, Polska:
Andrzej Todoszczenko
phone +38 (067) 502-50-20
+48 (530) 588-736
+48 (22) 390-6384*023
mail aat@pradata.com
skype andy777t1
Rosja:
Nikita Kostyunin
phone +7 (968) 333-44-00
mail nikita@pradata.com
skype PRADATA RUSSIA
Kazachstan, Azja:
Ruslan Arinov
mail ruslan@pradata.com
skype arinov.ruslan73
Inne kraje:
Cyril Leonov
phone +7 (968) 924-90-79
mail cyril@pradata.com
skype dust_of_the_world