Ka?dy projekt obs?uguje co najmniej 8 specjalist?w PRADATA Ka?dy wsp??pracownik ma powy?ej 3 lat do?wiadczenia w bran?y
  • Mened?erowie projektu oraz pomocnicy;
  • Analitycy i specjali?ci kontroli danych;
  • Trenerzy i konsultanci;
  • Ekipa wdro?eniowa oraz ekipa wsparcia technicznego;
  • Czo?owy projektant, programi?ci oraz testerzy;
  • Administratorzy systemowi.
Kierownictwo
Andrzej Todoszczenko
Partner
Andrij Kostiuk
CEO
Ruslan Arinov
Country Manager Kazachstan
Sergij Lewachin
Dyrektor obsługi klienta SPOT2D
Maksym Feduch
Kierownik projektu SPOT2R
Kirill Leonov
Partner
+380 (67) 502-50-20
+48 (22) 390-6384*023
+48 (530) 588-736
aat@pradata.com

MBA (IAPM, Kijów).
W branży od 1993 roku (Ferrero, Duncan, Temde, Gutta, Rainford, Axxon, CeDo).
Współwłaściciel touroperatora „Ornament Ukrainy” od 2009 roku.
Języki - angielski, rosyjski, ukraiński, polski.

+7 (495) 241-35-09

+48 (537) 061-474

andrey@pradata.com

+7 (777) 890-11-33

+7 (778) 890-11-33

ruslan@pradata.com

Inżynier (Polytechnic Institute, Karaganda).

W biznesie od 2000 (Procter & Gamble, Cadbury, Kraft Foods, Ulker).

Języki - angielski, rosyjski

+380 (67) 693-97-09

+7 (495) 241-35-09*019

+380 (44) 3-384-384*019

+7 (727) 3-508-200*019

sergey@pradata.com

Inżynier zautomatyzowanego systemu sterowania (KSTU, Cherson).

W branży od 1998 roku (Gray, Grocery Factory).

Języki - rosyjski, ukraiński.

+380 (67) 823-41-64 +7

(495) 241-35-09*002

+7 (727) 350 8200*002

max@pradata.com

Master of Statistics (KSU, Kijów).

W branży od 2007 roku (Tradycje ubezpieczeniowe, Goskomstat Ukrainy, Askania).

Języki - angielski, rosyjski, ukraiński.

+7 (968) 924-90-79
kirill@pradata.com

MBA (Moscow Business School), inżynier (rosyjski nowy uniwersytet, Moskwa).

W branży od 2001 roku (AC Nielsen, Osten Grove, Procter & Gamble, Digital Worlds, rząd Moskwy).

Języki - angielski, rosyjski, podstawowy niemiecki.