Nasi klienci – producenci, importerzy i dystrybutorzy w dzia?ach:
 • artyku?y do piel?gnacji cia?a
 • farmaceutyka
 • AGD
 • wyroby mleczarskie
 • artyku?y spo?ywcze
 • s?odycze i przek?ski
 • artyku?y do piel?gnacji domu
 • kosmetyki
 • materia?y budowlane
 • od?ywki dla dzieci
 • herbata, kawa
 • napoje bezalkoholowe
Pracujemy w Rosji, Ukrainie, Kazachstanie, Bia?orusi, Mo?dowie, ?otwie, Litwie, Estonii, Polska, Gruzji, Armenii, Azerbejd?anie, Uzbekistanie, Kirgizji, Tad?ykistanie, Turkmenistanie, Mongolii, Bu?garii.