100
producentów
3.500
dystrybutorów
4.900
użytkowników
237.000
raportów /mies.
1,7
dla raportu
100
udanych projektów
1-3
na wdrożenie
Nasze produkty
main-product1

Lider obszaru WNP w rozwi?zaniu
wymiany danych
z FMCG-dystrybutorami

więcej
main-product2

Nowoczesne narz?dzie do sprzeda?y bezpo?redniej oraz merczandajzingu na bazie web-CRM oraz Android

więcej
 • artyku?y do piel?gnacji cia?a
 • farmaceutyka
 • AGD
 • wyroby mleczarskie
 • artyku?y spo?ywcze
 • s?odycze i przek?ski
 • artyku?y do piel?gnacji domu
 • kosmetyki
 • materia?y budowlane
 • od?ywki dla dzieci
 • herbata, kawa
 • napoje bezalkoholowe
Pracujemy w Rosji, Ukrainie, Kazachstanie, Bia?orusi, Mo?dowie, ?otwie, Litwie, Estonii, Polska, Gruzji, Armenii, Azerbejd?anie, Uzbekistanie, Kirgizji, Tad?ykistanie, Turkmenistanie, Mongolii, Bu?garii.
Nasza Ekipa
todoshenko-site3
Andrzej Todoszczenko

Partner

1
Andrij Kostiuk

CEO

4
Kirill Leonov

Dyrektor Rozwoju Biznesu

Visitka_2015_print for Ruslan 2
Ruslan Arinov

Country Manager Kazachstan

2
Sergij Lewachin

Dyrektor obs?ugi klienta

5
Maksym Feduch

Lider projektu SPOT2R

Współpraca
Kazachstan, Mongolia:
Ruslan Arinov

Rosja, inne kraje:
Kirill Leonov

Polska, Ukraina:
Andrij Todoszczenko

*023

Usługi wsparcia
Dni robocze
09:00-18:00
GMT+2
SPOT 2D

Polska

Rosja

Kazachstan

Ukraina
Zgłoszenie o tym systemie i komentarze na temat pracy wsparcia technicznego::
SPOT 2R

*002

Ukraina

*002

Rosja

*002

Kazachstan