125
producentów
3.800
dystrybutorów
4.600
użytkowników
280.000
raportów /mies.
1,7
dla raportu
100
udanych projektów
1-3
na wdrożenie
Nasze produkty

Lider obszaru WNP w rozwi?zaniu
wymiany danych
z FMCG-dystrybutorami

więcej

Nowoczesne narz?dzie do sprzeda?y bezpo?redniej oraz merczandajzingu na bazie web-CRM oraz Android

więcej
 • artyku?y do piel?gnacji cia?a
 • farmaceutyka
 • AGD
 • wyroby mleczarskie
 • artyku?y spo?ywcze
 • s?odycze i przek?ski
 • artyku?y do piel?gnacji domu
 • kosmetyki
 • materia?y budowlane
 • od?ywki dla dzieci
 • herbata, kawa
 • napoje bezalkoholowe
Pracujemy w Rosji, Ukrainie, Kazachstanie, Bia?orusi, Mo?dowie, ?otwie, Litwie, Estonii, Polska, Gruzji, Armenii, Azerbejd?anie, Uzbekistanie, Kirgizji, Tad?ykistanie, Turkmenistanie, Mongolii, Bu?garii.
Nasza Ekipa
Andrzej Todoszczenko

Partner

Andrij Kostiuk

CEO

Kirill Leonov

Dyrektor Rozwoju Biznesu

Ruslan Arinov

Country Manager Kazachstan

Sergij Lewachin

Dyrektor obs?ugi klienta

Maksym Feduch

Lider projektu SPOT2R

Współpraca
Kazachstan, Mongolia:
Ruslan Arinov

Rosja, inne kraje:
Kirill Leonov

Polska, Ukraina:
Andrij Todoszczenko

*023

Usługi wsparcia
Dni robocze
09:00-18:00
GMT+2
SPOT 2D

Polska

Rosja

Kazachstan

Ukraina
Zgłoszenie o tym systemie i komentarze na temat pracy wsparcia technicznego::
SPOT 2R

*002

Ukraina

*002

Rosja

*002

Kazachstan