Ka?dy projekt obs?uguje co najmniej 8 specjalist?w PRADATA Ka?dy wsp??pracownik ma powy?ej 3 lat do?wiadczenia w bran?y
  • Mened?erowie projektu oraz pomocnicy;
  • Analitycy i specjali?ci kontroli danych;
  • Trenerzy i konsultanci;
  • Ekipa wdro?eniowa oraz ekipa wsparcia technicznego;
  • Czo?owy projektant, programi?ci oraz testerzy;
  • Administratorzy systemowi.
Kierownictwo
Andrzej Todoszczenko

Partner

Andrij Kostiuk

CEO

Kirill Leonov

Dyrektor Rozwoju Biznesu

Ruslan Arinov

Country Manager Kazachstan

Sergij Lewachin

Dyrektor obs?ugi klienta

Maksym Feduch

Lider projektu SPOT2R

+380 (67) 502-50-20
+48 (22) 390-6384*023
+48 (530) 588-736

MBA (МАKP, Kij?w).

W biznesie od 1993 (Ferrero, Duncan, Temde, Gutta, Rainford, Axxon, CeDo).

Wsp??w?a?ciciel biura turystyki «Ornament Ukrainy» od 2009 roku.

J?zyki - angielski, polski, rosyjski, ukrai?ski.

+380 (67) 502-95-20
+48 (537) 061-474

MBA (МIМ-Kij?w, Ukraina - Szwajcaria), In?ynier  Informatyki (PK, Kij?w), dyplom w zakresie bada? socjalnych i marketingowych (MRS, Wielka Brytania).

W biznesie od 1993 (Pepsi Cola, Wrigley, Ferrero, Reemtsma, Pulse).

Za?o?yciel Pradata v 2002 roku.

J?zyki - angielski, rosyjski, ukrai?ski, w?oski.

+7 (968) 924-90-79

MBA (Moscow Business School), in?ynier (Russian New University, Moskwa).

W biznesie od 2001 (AC Nielsen, Osten Grove, Procter & Gamble, Digital Worlds, Moskwa rz?d).

J?zyki - angielski, rosyjski, niemiecki.

+7 (777) 890-11-33
+7 (778) 890-11-33

Inżynier (Polytechnic Institute, Karaganda).

W biznesie od 2000 (Procter & Gamble, Cadbury, Kraft Foods, Ulker).

Języki - angielski, rosyjski

+380 (67) 693-97-09
+7 (495) 241-35-09*019
+380 (44) 3-384-384*019
+7 (727) 3-508-200*019

In?ynier  Informatyki (HPTU, Cherso?).

W biznesie od 1998 (Gray, FBP).

J?zyki - rosyjski, ukrai?ski.

+380 (67) 823-41-64
+7 (495) 241-35-09*002
+7 (727) 350 8200*002

Magister Statystyki (КPU, Kij?w).

W biznesie od 2007 (Ubezpieczenia, Pa?stwowy Zak?ad Statystyki , Ascania).

J?zyki - angielski, rosyjski, ukrai?ski.